+48 505 054 842

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWY WYCISK

I. Postanowienia ogólne: podstawa prawna, cel i zakres gromadzonych danych, prawo kontroli i dostępu.

 1. Sklep internetowy ZDROWY WYCISK zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danym osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego ZDROWY WYCISK jest Joanna Panek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZDROWY WYCISK Joanna Panek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Łukawcu 605, 36-004 Łąka, numer NIP 815-115-52-65, numer REGON 366628798.
 3. Wszelkie dane uzyskane przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu jak najpełniejszej ochrony uzyskanych danych, w szczególności poprzez ograniczenie dostępu jedynie dla uprawnionych pracowników.
 5. Administrator zapewnia, że w ramach swojej działalności nie podejmuje żadnych działań zmierzających do udostępniania zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
 6. Zasada opisana w punkcie 5. jest ograniczona w przypadku posiadania wyraźnej zgody osoby uprawnionej bądź też przedstawienia żądania ujawnienia tychże danych przez uprawnione organy państwowe, w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Każdy Klient, który w czasie korzystania z usług sklepu internetowego ZDROWYWYCISK.COM udostępnił Administratorowi swoje dane ma prawo do pełnego dostępu do tych danych, ich weryfikacji, modyfikacji, jak również może żądać ich usunięcia.

II. Pliki cookies (ciasteczka).

 1. Sklep internetowy ZDROWYWYCISK.COM przetwarza dane zawarte w plikach cookies w czasie korzystania przez Klientów z serwisu internetowego.
 2. Dane zawarte w plikach cookies dotyczą następujących obszarów funkcjonowania Sklepu:
  a) poruszania się po mapie serwisu Sklepu,
  b) identyfikacji Klientów zalogowanych w Sklepie,
  c) zapamiętywania towarów wybranych do koszyka,
  d) zapamiętywania danych w wypełnianych ankietach i zamówieniach,
  e) prowadzenia anonimowej statystyki odnoszącej się do funkcjonowania Sklepu.
 3. Klient ma możliwość samodzielnego określenia poziomu wykorzystania plików cookies poprzez ustawienia własnej przeglądarki, jednakże może to wpływać na funkcjonalność poruszania się po sklepie internetowym ZDROWYWYCISK.COM.

III. Zastrzeżenia i postanowienia końcowe.

 1. Sklep zamieszcza na swojej stronie linki do innych stron, przez niego nie administrowanych.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, ani za ich poziom ochrony prywatności.
 3. Administrator zastrzega, że w przypadku zmian przepisów regulujących ochronę danych osobowych możliwe są zmiany w polityce prywatności.